Bağış Yap
Hesap Bilgileri

Vizyon ve Misyon

Misyonumuz
Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak.
İnsanı yardıma muhtaç hâle getiren ve mazlum eden her türlü politika ve faaliyetleri önlemek üzere tüm insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli çalışmaları yapmak.
Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.
İyiliği her zaman her yerde yaşatmak.
 
 
Vizyonumuz
Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar giderilerek bireylere ve toplumlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için destek olmak.
Tüm dünyada yardımlaşma alanında öncülük ederek ülkeler ve kurumlar arasında iş birliğini geliştirip ortak bilinç oluşturmak.
Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.
Kriz anında en az zarar için en hızlı ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.
Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.
Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkı sağlamak.
 
 
Çalışma İlkelerimiz
Öncü olmak.
Toplumlar arasında köprü olmak.
Hakem olmak.
Mazlumun sesi olmak.
Sömürünün olmadığı adil bir dünyanın yeniden inşasına katkıda bulunmak.
Emaneti en uygun şekilde kullanmak.
Şeffaf olmak.
Markayı ya da ismi değil hizmeti öne çıkarmak.
Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan yardım etmek.

UMUT İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

Ülkemizde yaşanan her türlü sorunun temelinde 'eğitim ve yoksulluk' olduğunu görerek bu sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla, yedi arkadaşımızın öncülüğünde kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Copyright© 2019 - 2021 / Umut İnsani Yardım Derneği