Bağış Yap
Hesap Bilgileri

Sıkça Sorulan Sorular

Umut İnsani Yardımlaşma kimdir?
 
Umut İnsani Yardımlaşma Derneği, ülkemizde yaşanan her türlü sorunun temelinde 'eğitim ve yoksulluk' olduğunu görerek bu sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla, kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Derneğimiz yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösterir.
 
 
■ Umut İnsani Yardımlaşma nasıl başladı?
Umut İnsani Yardımlaşma, yedi gönüllü arkadaşın bir araya gelmesiyle başladı. Ve;
Ülkemizdeki tüm çocukların eğitim düzeyini ve kalitesini yükseltme prensibini benimseyen bir dernek hayaliyle kuruldu.
 
 
■ Umut İnsani Yardımlaşma derneği nasıl çalışır?
Çocuk hakları sözleşmesinin ana ilkesi olan “çocuğun yüksek yararı”nı tüm faaliyetlerinde temel alarak, çocuklarımızın geleceği için çalışmaktadır.  Toplum temelli çalışır; projeler planlar, uygular, izler ve değerlendirir.
 
 
■ Umut İnsani Yardımlaşma derneği yaptığı işte ne kadar etkili?
Umut İnsani Yardımlaşma derneği, uyguladığı her projeye yerelden katılımı teşvik ederek yaratığı etkiyi arttırır.
Sadece yardım malzemesi dağıtıp bölgeden ayrılmak yerine iyileştirme safhasında da çalışıp acil yardımı kalkınmaya bağlamaya özen gösterir.
Uyguladığı her projenin etki değerlendirmesini yaparak insani yardım projelerinin kalitesini ve dolayısıyla etkisini arttırır.
 
 
■ Umut İnsani Yardımlaşma derneği finansal olarak nasıl ayakta kalıyor?
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 99. maddesi dernek gelirlerinin nelerden ibaret olacağını hüküm altına almıştır. Buna göre “Dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile derneğe yapılan bağış ve yardımlardan oluşur.”
Ayrıca Umut İnsani Yardımlaşma derneği, ülkemizdeki proje kuruluşlarının (sodes, prodes, Ab) sağladığı hibelerle de projeler uygular.
  
 
■ Umut İnsani Yardımlaşma derneği ile nasıl iletişime geçebilirim?
“info@umutinsaniyardim.org.tr” adresine bir e-posta göndererek bize ulaşabilirsiniz.
 
 
■ Umut İnsani Yardımlaşma derneğinin çalışmalarına nasıl katılabilirim?
Umut İnsani Yardımlaşma derneğimize üye olup projelerimizden haberdar olabilirsiniz.
Umut İnsani Yardımlaşma derneği gönüllüsü olup projelerin uygulanmasına destek verebilirsiniz.
Derneğe bağış yaparak ülkemizdeki yoksul çocukların eğitimine “umut” olabilirsiniz.
 
 
 
■ Umut İnsani Yardımlaşma derneği gönüllüsü olabilir miyim?
Umut İnsani Yardımlaşma derneği gonüllüsü olmak için “info@umutinsaniyardim.org.tr” adresinden bize ulaşabilirsiniz.

UMUT İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

Ülkemizde yaşanan her türlü sorunun temelinde 'eğitim ve yoksulluk' olduğunu görerek bu sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla, yedi arkadaşımızın öncülüğünde kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Copyright© 2019 - 2021 / Umut İnsani Yardım Derneği